person_outline
جستجو کردن

B550 Quad Band دو سیم کارت - از آنجا که کسی لازم نیست که هوشمند باشد

خوانندگان:5/5

ستاره فعال استستاره فعال استستاره فعال استستاره فعال استستاره فعال است
B550 Quad Band دو سیم کارت - از آنجا که کسی لازم نیست که هوشمند باشد - 5.0 بیرون از 5 بر اساس 1 رای

ممکن است تعجب آور باشد، اما برخی از آنها فقط می خواهند با تلفن خود تلفن بزنند. آنها دو سیم کارت B550 Quad Band را ساختند.

B550 چهار باند دو سیم کارته 1

توصیه های محصول: ConCorde Raptor P50

خوانندگان:0/5

ستاره غیر فعال استستاره غیر فعال استستاره غیر فعال استستاره غیر فعال استستاره غیر فعال است

DB-131 MP3، که در حال حاضر به عنوان یک بند نامیده می شود، با یک اغراق کمی، در حال حاضر محصولی است که شما حتی نباید از آن بترسید.

رپتور P50_bels_banner

در نهایت، یک تلفن همراه که در آن توزیع کننده خود می گوید این توصیه برای تخم مرغ با تخم مرغ و یا حتی مناطق خاص به نظر می رسد.