person_outline
Tìm kiếm

B550 Điện thoại hai băng tần kép - Bởi vì ai đó không phải thông minh

Đọc bài đánh giá:5/5

Sao đang hoạt độngSao đang hoạt độngSao đang hoạt độngSao đang hoạt độngSao đang hoạt động
B550 Điện thoại hai băng tần kép - Bởi vì ai đó không phải thông minh - 5.0 ra khỏi 5 dựa trên 1 bỏ phiếu

Nó có thể là đáng ngạc nhiên, nhưng có một số người chỉ muốn điện thoại với điện thoại của họ. Họ đang sản xuất điện thoại B550 Quad Band Dual SIM.

B550 điện thoại hai băng tần kép 1

Giới thiệu sản phẩm: ConCorde Raptor P50

Đọc bài đánh giá:0/5

Sao không hoạt độngSao không hoạt độngSao không hoạt độngSao không hoạt độngSao không hoạt động

Với một chút phóng đại, DB-131 MP3, bây giờ được gọi là dây đeo, bây giờ là một sản phẩm mà bạn thậm chí không phải sợ hãi.

Raptor P50_bels_banner

Cuối cùng, một chiếc điện thoại di động mà chính nhà phân phối nói rằng điều này không được khuyến cáo đối với trứng có trứng hoặc thậm chí các khu vực tiếp xúc đặc biệt.