person_outline
جستجو کردن

اگر سامسونگ برای شلیک پروژکتورها اقدام کند!

خوانندگان: 0 / 5

ستاره غیر فعال استستاره غیر فعال استستاره غیر فعال استستاره غیر فعال استستاره غیر فعال است

سامسونگ رسما نمایشگر LED برای سینما را ارائه خواهد کرد. مجموعه ای از سخنرانی ها 2017 است. مارس 27-30. شرکت 18 را نگه می دارد. رویداد Cinemark Century Orleans در سینمای تئاتر XD. تاریخ اکران همزمان با کنفرانس 2017 است CinemaCon، که ممکن است از بزرگترین و مهم ترین رویداد صنعت فیلم مدرن است، و مهمانان بیش از علاقه 80 کشور است.