person_outline
جستجو کردن

مقالات CPU

مورد #
CIM نویسنده نتایج
کامپیوتر ارزان برای بازی؟ پرتو امید وجود دارد! (به روز شده) توسط: Mihics Zoltán (Med1on) 6099
آزمون توسط: Tarnok Zoltán 7100
ما سعی کردیم: APU AMD A6-3650 و APU A8-3850 - این مقاله واقعی نیست نوشته شده توسط Gábor Pintér (gabi123) 42082
ما سعی کردیم: AMD A8-3850 APU - معرفی AMD Llano، "بزرگ" فیوژن نوشته شده توسط Gábor Pintér (gabi123) 47378