person_outline
جستجو کردن

سامسونگ یک مانیتور باریک واقعی تولید می کند!

خوانندگان: 5 / 5

ستاره فعال استستاره فعال استستاره فعال استستاره فعال استستاره فعال است
سامسونگ یک مانیتور باریک واقعی تولید می کند! - 5.0 بیرون از 5 بر اساس 1 رای

فناوری دور از سامسونگ نیست، بنابراین ما فکر میکنیم چیزی شبیه به این است.

سامسونگ QLED مانیتور بازی