person_outline
جستجو کردن

جهان خوب در مقابل SSD است!

خوانندگان: 5 / 5

ستاره فعال استستاره فعال استستاره فعال استستاره فعال استستاره فعال است
جهان خوب در مقابل SSD است! - 5.0 بیرون از 5 بر اساس 1 رای

درایوهای حالت جامد (SSDs) هر روز ارزان تر با کمبود زیاد می شوند. فرآیند نیز از طریق عرضه بیش از حد تحریک می شود.