person_outline
search

על שדה הקרב

ביקורת הקוראים: 0 / 5

הכוכב אינו פעילהכוכב אינו פעילהכוכב אינו פעילהכוכב אינו פעילהכוכב אינו פעיל

למותר לציין, את הגרפיקה הם באמת מפחיד.

הקלטת מראה את היכולת של הגרסה אלפא של המשחק, ולכן סביר מאוד כי הגירסה הסופית יהיה אפילו מרשים יותר. כדי לשפר את חוויית הצפייה, HUD הושבת עד ההקלטה, ואין זה מקרה שהתצוגה אפילו יותר מציאותית.

ההפגנה נעשתה באופן עקרוני על ידי הצוות האמנותי של המשחק, אבל זה בסופו של דבר.

מקור: guru3d.com