person_outline
search

כרטיסי ASRock גרפיקה לבוא לאיחוד האירופי

ביקורת הקוראים: 0 / 5

הכוכב אינו פעילהכוכב אינו פעילהכוכב אינו פעילהכוכב אינו פעילהכוכב אינו פעיל

יתר על כן, שום מודל לא מגיע ליבשת הישנה.

56

יותר מהצפוי, הכניסה של ASRock לשוק נחשפה בימים שלאחר ההתחלה כי החברה מתמקדת רק על קטע אסיה. ואז הצהרות שנויות במחלוקת יצאו לאור, לא קל לקבוע כי הגבלות טריטוריאליות מפותחות מה / מי עקב.

XNXX

עכשיו, המצב השתנה שוב, כי על פי המידע העדכני Radeon Asrock וגה 56 שהוא מופיע אירופה. לרוע המזל, יש כאן שריטה מסוימת, שכן על סמך התמונות היא גרסה עם צ'ילר התייחסות, הלוגו על הגב הוא הדבר היחיד שאנחנו יכולים להעריך כמו חידוש - אבל אנחנו לא הולכים להמשיך הלאה.

מקור: guru3d.com

תן לו תגובה!