person_outline
search

מקלדת Logitech אטרקטיבי עבור מיני iPad

ביקורת הקוראים: 0 / 5

הכוכב אינו פעילהכוכב אינו פעילהכוכב אינו פעילהכוכב אינו פעילהכוכב אינו פעיל

אנשים רבים עשויים לחלוק איתי, אבל את המקלדות של מחשבי לוח נראה לי להיות קצת מיותר. האיכות היא די מספקת לפעמים, ואת מערכות ההפעלה של מכונות Tablet לא ממוקדות במיוחד בעבודה.

Logitech