Барај

Дали тоа беше RTX?

Преглед на читателите: 0 / 5

Ѕвездата е неактивнаЅвездата е неактивнаЅвездата е неактивнаЅвездата е неактивнаЅвездата е неактивна

RTX технологијата се чини дека е недостапна за сегментот на пазарот на доларот 250. Причината е едноставна: овие графички единици не се доволно брзи за следење во реално време.

1660Ti