Hírajánló

TOBB
2018 jan. 14 15: 19 - 2018 jan. 14 15: 19 # 20214 ai shkroi: Joci
Hírajánló
Në logoutin e fundit ( SLI vs Crossfire ) përdor HOC FarCry bechmark. :) Por, ndërsa pashë, Crysis gjithashtu përdorte mjetin HOC.
Më kot, jo. Në atë kohë, HOC ishte në krye; dhe linjën e mjeteve të vetë-bërë benchmark që ende kanë një mbajtje të mirë në kohë. :)
Fundit edituar nga 2018 Janar. 14 15: 19 Postuar nga: Joci.

Ju lutemi të Bejelentkezés ose ju Krijo llogaripër t'u bashkuar me bisedën!

TOBB
2018 jan. 14 19: 21 # 20215 ai shkroi: s3nki
Hírajánló
Ishin kohë vërtet të mira! Për fat të mirë, ne kemi qenë në kontakt me Roadside që atëherë, dhe kemi vënë së bashku programe të vërtetë të ftohtë!

Ju lutemi të Bejelentkezés ose ju Krijo llogaripër t'u bashkuar me bisedën!