person_outline
ค้นหา

นั่นคือ RTX หรือไม่

ผู้อ่านรีวิว: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ดูเหมือนว่าเทคโนโลยี RTX จะไม่สามารถเข้าถึงส่วนตลาด 250 ดอลลาร์ได้ เหตุผลง่าย: GPU เหล่านี้ไม่เร็วพอสำหรับการติดตามแบบเรียลไทม์

1660Ti

เทคโนโลยี AMD FineWine ในการทำงาน

ผู้อ่านรีวิว: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ปรากฏการณ์ที่เป็นที่รู้จักนั้นได้รับการสนใจจาก 3DCenter.org และนักแสดงที่เกี่ยวข้องคือ Radeon RX 480 และ GeForce GTX 1060

finewine amd