person_outline
Tìm kiếm

Vẫn còn một cái gì đó để thúc đẩy AMD - phải mất một vài năm ...

Đánh giá của người đọc: 5 / 5

Sao đang hoạt độngSao đang hoạt độngSao đang hoạt độngSao đang hoạt độngSao đang hoạt động
Vẫn còn một cái gì đó để thúc đẩy AMD - phải mất một vài năm ... - 5.0 ra khỏi 5 dựa trên 2 phiếu

Tài liệu quảng cáo được tạo bởi studio Brand & Deliver, người cũng quảng bá GPU Polaris.