person_outline
Tìm kiếm
  • Szoftver
  • bằng văn bản:
  • Đọc: 1756

NVIDIA đang làm một công việc khó khăn!

Đánh giá của người đọc: 5 / 5

Sao đang hoạt độngSao đang hoạt độngSao đang hoạt độngSao đang hoạt độngSao đang hoạt động
NVIDIA đang làm một công việc khó khăn! - 5.0 ra khỏi 5 dựa trên 1 bỏ phiếu

NVIDIA, Viện Công nghệ Massachusetts và các nhà nghiên cứu Đại học Aalto trong một chương trình video ngoạn mục về cách mà thuật toán học tập sâu có thể thực hiện hình ảnh ở mức độ chuyên nghiệp.

học kĩ càng

Trong video dưới đây, bạn có thể thấy hiệu quả của phương pháp lọc nhiễu và xóa văn bản. Kết quả nói cho chính nó.

Bạn có thể xem một video ngoạn mục tương tự khác ide nhấp vào!

Nguồn: NVIDIA

Cho nó một bình luận!