person_outline
Tìm kiếm

Chromecast đã tháo rời

Đánh giá của người đọc: 0 / 5

Sao không hoạt độngSao không hoạt độngSao không hoạt độngSao không hoạt độngSao không hoạt động

Chromecast được Google coi là một hit lớn. Với một tiện ích nhỏ chúng tôi có thể hỗ trợ truyền hình, cũng như khoảng một phần ba những gì chúng tôi có thể làm với AppleTV. Tự hỏi mọi người không phải đi với họ, và họ nhanh chóng nhìn vào những gì đã được ẩn dưới nắp của thiết bị.

1